Flowraidlogo
Flowraid
  • Fermer
  • accueil
 
 
Artikel 1: Definitie van het evenement
De "Flowtrail" is een organisatie van de Flowraid. Dit is een natuurrace op bewegwijzerde paden en paden die als duo moeten worden afgelegd. Het vindt plaats over 3 parcoursen op 20 februari 2022 vanaf 9.00 uur in Frasnes-lez-Buissenal over 3 parcoursen van ongeveer 25 km, 18 km en 8,5 km.


Artikel 2: Toelatingsvoorwaarden
De race staat open voor iedereen, gelicentieerd of niet.

We hebben geen medische verklaring nodig, maar we raden je aan om een ​​gezondheidscheck te doen voordat je gaat racen.
Iedereen die deelneemt aan de wedstrijd verklaart in goede gezondheid te verkeren en een fysieke inspanning te kunnen leveren.

Artikel 3: Inschrijvingen
De deadline voor voorinschrijvingen is (nog te bevestigen) .... en als het quotum van 350 teams niet wordt bereikt, is inschrijven op de dag van de race ook mogelijk, tegen een aangepaste prijs.

Registratie en deelname aan de Flowtrail impliceert acceptatie van de regels hierin.

Artikel 4: Afhalen slabbetjes
Slabbetjes kunnen op 20 februari 2022 vanaf 8.15 uur worden opgehaald in de zaal Arcades.
Elk probleem tijdens het uittrekken van het startnummer moet ter plaatse, op de dag van de wedstrijd, worden opgelost aan de “problemen”-stand in de ontvangsthal. Geen enkele klacht met betrekking tot een probleem tijdens het intrekken van het startnummer zal na het evenement in aanmerking worden genomen.

Artikel 5: Wijziging en opzegging
De organisatie behoudt zich het recht voor om het tijdstip van vertrek en het ophalen van de slabbetjes, de route, de kilometerstand, op elk moment te wijzigen als het terrein of de weersomstandigheden dit vereisen.
De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren of uit te stellen om welke reden dan ook die de loper in gevaar zou kunnen brengen of in geval van overmacht (dreiging van terrorisme, slechte weersomstandigheden die ons zouden verplichten de toegang tot het bos te verbieden, weigeringsautoriteiten ... )
In dat geval zal de organisatie de deelnemers volledig terugbetalen of hun inschrijving uitstellen naar de volgende editie (behalve bankkosten).

Artikel 6: Foto's en beeldrechten
Door deel te nemen aan de wedstrijd machtigt de loper de organisatie automatisch om elk schriftelijk, audio- of visueel document dat hem betreft voor elk direct of indirect gebruik te gebruiken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en verzekering
De organisatie is gedekt door de R.C.-verzekering voor de organisatie van het evenement. De verzekering dekt niet de individuele risico's van de lopers; elke deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van zijn eigen individuele verzekering die zijn sport- of vrijetijdsactiviteiten dekt.
Elke loper neemt deel onder zijn eigen verantwoordelijkheid en dient zorg te dragen voor zijn goede fysieke conditie.
De organisatie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van fysieke of technische storing, breuk, ongevallen veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van de organisatoren, verlies of diefstal van voorwerpen of uitrusting.
Poliklinische kosten naar ziekenhuizen zijn voor rekening van de deelnemers.

Artikel 8: Prijs en beloning
De eerste drie teams worden beloond. Om de beloning te verkrijgen, is het noodzakelijk aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking die rond 13:00 uur op de aankomstplaats zal plaatsvinden.

Artikel 9: AVG
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden uw persoonlijke gegevens die tijdens uw registratie zijn verstrekt niet verkocht of overgedragen; ze worden door de Flowtrail-organisatie bewaard voor reclame- en commerciële doeleinden. Elke persoon kan, indien hij dit wenst, eenvoudig per e-mail de vernietiging van zijn gegevens door onze teams aanvragen en/of zich uitschrijven voor onze nieuwsbrieven.
Deelname aan de Flowtrail impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en de ethiek van de wedstrijd.

Artikel 10: Reglement van de discipline Trail in tweetallen
- De partners moeten in het zicht blijven en dicht genoeg bij elkaar staan ​​om zonder te schreeuwen met elkaar te praten.
- Bij overtreding worden sancties (extra minuten) opgelegd:
Eén overtreding: 1 minuut.
Twee overtredingen: 3 minuten.
Drie overtredingen leiden tot regelrechte diskwalificatie.
- Alleen rechters en marshals zijn overtuigende getuigen.
- De finishtijd wordt genomen op de 2e loper.
- Deelnemers moeten zich houden aan de wegcode en alle bevelen van rechters en seingevers.
 
Artikel 11: Respect voor privé-eigendom
De 3 Flowtrail-routes gaan over paden en privé-eigendommen waarvoor uitzonderlijke vergunningen zijn verleend voor 20 februari 2022.
Om de eigenaren te respecteren en originele routes te kunnen blijven aanbieden, komen deelnemers overeen de route niet te reproduceren buiten 20 februari 2022.